Henkilöstö

Henkilökuntamme koostuu eri alojen osaajista, joilla on laaja alainen kokemus ihmisten kanssa työskentelystä.

Kodinomaisella hoitokodilla työskentelee hoitaja-ohjaaja työparit jotka täydentävät toistensa työtä. Näin toimien olemme saaneet hyviä kuntouttavia tuloksia. Hoitohenkilökunnan työ koostuu kaikista arjen askareista yhdessä hoidettavien kanssa. Tämä vaatii työntekijältä erityistä taitoa ottaa asiakas huomioon.

 

Perhetyössä ja henkilökohtaisessa apupalvelussa työntekijät pääsevät käyttämään omaa osaamistaan mitä erilaisimmissa työtehtävissä. Normaali koti askareista aina hauskoihin vapaa-ajan toimintoihin.