PUMPULITUPA

  

Pumpulitupa on monipuolisia palveluja tarjoava hoiva-alanyritys. Pumpulitupa tuottaa hoiva- ja huolenpitopalvelua erityistä hoivaa vaativille henkilöille ja heidän perheilleen. Merkittävimpinä palveluina yritys tarjoaa tilapäishoitoa vammaisille henkilöille heidän kodeissaan sekä Pumpulituvan omassa kodinomaisessa yksikössä. Asiakkaat ovat pääasiassa lapsia tai nuoria.

Palveluihin lukeutuu myös kotipalvelu- ja perhetyötä, sekä vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apupalvelua. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan joustavasti, huomioiden asiakkaan kulloisenkin tilanteen.